Proje Yönetimi

Her bir Uzman Kariyer yayını ilk olarak ilgili olduğu alandaki beklentiler ve gereksinimler çerçevesinde yayın kurulu tarafından projelendirilir.

Bu projeler adaylardan kurs öğretmenlerine, kurum yöneticilerinden alan uzmanına kadar farklı kesimlerden toplanan fikirler ışığında yeniden değerlendirilir. İlgili alanda ÖSYM’nin yaptığı sınavlar ve o alandaki bilimsel kaynaklar ele alınarak analiz edilir.

Bu analizin sonucunda belirlenen konu kapsamı ve soru dağılımı çerçevesinde alanında uzman yazar kadrosu tarafından eş güdümlü olarak hazırlanır. Ortaya konan yayın çalışması yazarın, alan uzmanının seçilen örneklem grubunun ve dil uzmanlarının denetiminden geçer.

Bu sürecin sonunda bilimsel ve dilsel hata oranının minimum seviyeye inmesi sağlanır. Her bir yayının ortaya çıkış aşamasında uygulanan bu projelendirme süreci periyodik aralıklarla bir araya gelen proje grubu ve yayın kurulları tarafından sürekli olarak dinamik yayıncılık anlayışını ortaya koymaktır.
Uzman Kariyer | Proje Yönetimi



Bu içerik 12553 defa okunmuştur.
Uzman Kariyer